Tứ Tri – Bốn điều cần biết để trở thành người giàu có. #0
“Tứ tri” là gì? Nghĩa là bốn điều cần biết. Đó là: tri kỷ, tri bỉ, tri chỉ, tri túc. Nếu bạn có đủ ” tứ tri ” sẽ giúp cho cuộc sống bạn thuận lợi, ít gặp thất bại thì có thêm nhiều cơ hội thành đạt, song quan trọng hơn cả là giữ được… (1 comment)