HomeTư Duy Khoa Học

Biện pháp dự phòng

Biện pháp dự phòng
Like Tweet Pin it Share Share Email
Bù đắp độ tin cậy không lớn của đối tượng bằng cách chuẩn bị trước các phương tiện báo động, ứng cứu, an toàn.
 • Mọi cái đều có phạm vi áp dụng của nó, nếu đi ngoài phạm vi áp dụng, lợi có thể biến thành hại; trong cái lợi có thể có cái hại; có thể lợi về mặt này nhưng lại gây thiệt hại về mặt khác.
 • Ít có công việc nào, có thể thực hiện với độ tin cậy tuyệt đối. Đấy chưa kể, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh với thời gian cũng thay đổi. Do vậy, cần tiên liệu trước mạo hiểm, rủi ro, tai nạn, ốm đau, bệnh tật, thiên tai có thể xảy ra mà có những biện pháp dự phòng từ trước.
 • Ngoài ra, cần chú ý đến các hậu quả xấu có thể có do kết quả công việc mang lại. Tinh thần là cảnh giác và chuẩn bị biện pháp xử lý cho những tình huống không mong muốn.
ỨNG DỤNG
 • Đầu tiên khi chúng ta sinh ra đã được áp dụng biện pháp dự phòng: tiêm ngừa.
 • Công tác phòng cháy, chữa cháy. Chuẩn bị phao cứu hộ trên tàu. Chuông, tín hiệu báo nguy hiểm. Các túi khí tự bung ra khi cần trên xe. Các loại bảo hiểm. Lập quỹ tiền dự phòng.
 • Có loại kính khi vỡ thành những mảnh tròn, có lớp keo dính lại như màng nhện.
 • Các biện pháp dự phòng bảo vệ rõ nhất là trong các chuyến công du của người nổi tiếng.
 • Khi đăng ký email, thường phải có thêm email dự phòng để phục hồi mật khẩu email chính.
 • Điện thoại dùng mã PIN mở khóa để dự phòng cho trường hợp không mở khóa bằng cách thường dùng.
 • Biện pháp dự phòng trong giao dịch điện tử, password OTP – One Time Password.                                              Hai lần dùng biện pháp dự phòng
 • Bạn nhớ thỉnh thoảng sao lưu dữ liệu. Đội mũ bảo hiểm thi tham gia giao thông.                                     Tạm dừng đua, kích hoạt biện pháp dự phòng

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: