HomeTư Duy Khoa Học

Phương pháp chia nhỏ

Phương pháp chia nhỏ
Like Tweet Pin it Share Share Email
PHƯƠNG PHÁP CHIA NHỎ
Việc lớn chia nhỏ thành nhiều việc nhỏ.
Gặp vấn đề lớn không giải quyết được thì chúng ta nghĩ xem có thể chia nhỏ thành nhiều vấn đề nhỏ. Giải quyết từng vấn đề nhỏ là giải quyết được vấn đề lớn.
Để dễ trình bày nhằm hiểu bao quát. Thống nhất thay thế các cụm từ: công việc, vấn đề, sản phẩm, quy trình, bài toán…mà chúng ta đang gặp = từ “đối tượng”
Trong Triết học có quy luật: Sự thay đổi về chất dẫn đến thay đổi về lượng và ngược lại.
Có nghĩa khi chia nhỏ đối tượng bất kỳ thì sẽ có thêm các tính chất mới, tính chất mới này giúp ta có thêm tư duy, góc nhìn mới.
Khi đối tượng đã được chia nhỏ, nếu vẫn chưa tìm được giải pháp thì có thể tiếp tục chia nhỏ hơn.
Khi chia nhỏ thì đối tượng có thêm tính chất mới là tháo lắp được. Thêm góc nhìn sáng tạo.
Phương pháp này nhắc chúng ta nhớ chia nhỏ vấn đề. Và từng bước từng bước giải quyết. Khi đó đầu óc sẽ sáng suốt minh mẫn hơn. Tư duy tích cực hơn.
Để hiểu hơn phương pháp chia nhỏ. Các bạn xem phần ứng dụng.
ỨNG DỤNG: PHƯƠNG PHÁP CHIA NHỎ
  • Nhằm dễ quản lý Nhà nước chia nhỏ thành từng cấp: Trung ương, Thành phố, Quận huyện, Phường xã…
  • Giấy tái chế người ta nghiền thành bột giấy, từ đó có thể sản xuất được các loại giấy khác nhau, định lượng khác nhau.
  • Chia công trình xây dựng thành nhiều công trình nhỏ.
  • Điện thoại bạn đang dùng là 1 khối, trong đó có nhiều phần như màn hình, pin, camera…Chia nhỏ như vậy tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất. Và bạn dùng thì hư phần nào thì có thể thay phần đó.
  • Cách bạn đã gặp và thích cụm từ ” step by step ”
    Trong cuộc sống chúng ta đã thường sử dụng phương pháp này nhưng không để ý. Khi nào bạn để ý thấy thì đóng góp vào nhé. Ở phần bình luận.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: